Dagligdagen

Grundlaget for Danakilde børnepasning bygger først og fremmest på et godt samarbejde, respekt og fleksibilitet. I Danakilde Børnepasning vil der være nogle normer og værdier, der vil gøre sig gældende.
Målsætningen her hos os er, at der skabes en tryg og stabil dagligdag, med nærvær og harmoni for jeres barn/børn. I pasningen vægtes det højt at kunne imødekomme børnenes behov for trivsel/tryghed, og hertil ud fra børnegruppens behov skabe rammer for læring og udvikling. Danakilde er et naturområde, vi har fokus på bæredygtighed, økologi, velvære og livskvalitet, dette tages med ind i børnenes dagligdag, naturen er en altid nærværende del af en dag på Danakilde.

Vi bor 4 generationer sammen på Danakilde, blandt andet Birgit der er uddannet pædagog og vil være tilknyttet som ”Olde-Mutter”, hun vil blandt andet læse historier og synge med børnene. Det vægtes især højt at få skabt et godt samarbejde samt en god kommunikation med jer som forældre således, at vi sammen kan skabe den bedste udvikling for jeres barn/børn. Ved barnets opstart vil der mellem forældre og de private passere aftales en indkøringsperiode, hvor alle parter kan lære hinanden bedre at kende, og barnet lærer de andre børn, stedet og de private passere bedre at kende.